Thursday, August 4, 2011

ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാരഫോറത്തില്‍ പരാതി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

1986-ലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിമയപ്രകാരം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തിലോ സംസ്ഥാന കമ്മീഷനിലോ നാഷണല്‍ കമ്മീഷനിലോ പരാതി നല്‍കാം. ഉപഭോക്താവ്, രിജ്സ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സന്നദ്ധ ഉപഭോക്തൃ സംഘടനകള്‍, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, സമാന താല്‍പര്യമുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉപഭോക്താക്കള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരാതിയുമായി ഫോറത്തെയോ കമ്മീഷനുകളെയോ സമീപിക്കാം.
പ്രതിഫലം നല്‍കി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങുകയോ വാങ്ങുന്നതിന് കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കുകയോ സേവനം സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഉപഭോക്താക്കളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രസ്തുത ഉപഭോക്താവിന്‍റെ സമ്മതത്തോടെ ഇത്തരം സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഗുണഭോക്താവാകുന്നവരും ഈ ഗണത്തില്‍ വരും. എന്നാല്‍ വാണിജ്യാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയോ വില്‍പ്പനയ്ക്കായോ സാധനസാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങുകയോ സേവനം കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നയാള്‍ ഉപഭോക്താവല്ല. സ്വയം തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിനായി വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും ഇതിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരും.
ഇവിടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ കാലാനുസൃത മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്.

1. പണണ്‍ നല്‍കിയ വാങ്ങിയ സാധനസാമഗ്രികള്‍ക്കോ സേവനങ്ങള്‍ക്കോ ന്യൂനതകളുണ്ടെങ്കില്‍/കച്ചവടത്തിലെ ക്രമക്കേടുമൂലം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായാല്‍/ ഉല്‍പ്പന്നത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തയിരിക്കുന്ന, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടുള്ള വിലയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഈടാക്കിയാല്‍/ പരസ്യപ്പെടുത്തയിരിക്കുന്ന മേന്മ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്പോള്‍ ഉത്പന്നത്തിന് ഇല്ലെങ്കില്‍ പരാതി നല്‍കാം.

2. സാധനത്തിന്‍റെ വില/ സേവനത്തിന്‍റെ മൂല്യം, നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ആകെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക 20 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കുറവാണെങ്കില്‍ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃഫോറത്തിലും 20 ലക്ഷം രൂപമുതല്‍ ഒരു കോടി രൂപ വരെയാണെങ്കില്‍ സംസ്ഥാന കമ്മീഷനിലും ഒരു കോടി രൂപയില്‍ അധികമാണെങ്കില്‍ ദേശീയ കമ്മീഷനിലുമാണ് പരാതി നല്‍കേണ്ടത്.

3.പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഇടപാട് പൂര്‍ണമായോ ഭാഗീകമായോ നടന്ന ജില്ലയിലെയോ, എതിര്‍കക്ഷികള്‍/ഏതെങ്കിലും ഒരു എതിര്‍ കക്ഷഇ താമസിക്കുകയോ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ജില്ലയിലെയോ ഫോറത്തിലാണ് പരാതി നല്‍കേണ്ടത്.

4. പരാതിക്കാരന്‍റെ പേര്, വയസ്, പൂര്‍ണ മേല്‍വിലാസം, എതിര്‍ കക്ഷിയുടെ/ കക്ഷികളുടെ പേര്, പൂര്‍ണ മേല്‍വിലാസം, പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യവും സംക്ഷിപ്തവുമായ വിവരങ്ങള്‍, ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങള്‍, പരാതിക്കാരന്‍റെ ഒപ്പ് പരാതിയില്‍ പറയുന്ന ഇടപാടിന്‍റെ രേഖ, മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയാണ് പരാതി നല്‍കേണ്ടത്. ഇടപാടു നടന്ന് രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയാകും.

5. പരാതി നല്‍കുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫീസുണ്ട്. സാധനത്തിന്‍റെ വില, സേവനത്തിന്‍റെ മൂല്യം, ആവശ്യപ്പെടുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപവരെ നൂറു രൂപ,ഒരു ലക്ഷം മുതല്‍ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപവരെ ഇരുന്നൂറു രുപ, അഞ്ചു ലക്ഷം മുതല്‍ പത്തു ലക്ഷംവരെ നാനൂറു രൂപ, പത്തുലക്ഷം മുതല്‍ ഇരുപതു ലക്ഷംവരെ അഞ്ഞൂറു രൂപ,  ഇരുപതു ലക്ഷം മുതല്‍ അന്‍പതു ലക്ഷംവരെ രണ്ടായിരം രൂപ, അന്‍പതു ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ ഒരു കോടി രൂപവരെ നാലായിരം രൂപ, ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളില്‍ അയ്യായിരം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പരാതിയുടെ ഫീസ് നിരക്ക് . ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അന്ത്യോദയ, അന്നയോജന കാര്‍ഡ് ഉഠമകളെ  ഒരു ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള കേസുകളില്‍ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

6. ഏതെങ്കിലും ദേശസാത്കൃത ബാങ്കില്‍ നിന്ന് President, Consumer Disputes Redressal Forum എന്ന പേരില്‍ എടുത്തതും ജില്ലയില്‍ മാറവുന്നതുമായ ക്രോസ് ചെയ്ത ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റായോ പോസ്റ്റര്‍ ഓര്‍ഡറായോ ആണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് നല്‍കേണ്ടത്.

7. പരാതിയുടെ മൂന്നു പകര്‍പ്പുകളാണ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. എതിര്‍ കക്ഷികള്‍ ഒന്നില്‍ കൂടുതലുണ്ടെങ്കില്‍ അതനുസരിച്ച് കൂടുതല്‍ പകര്‍പ്പുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്

 8. സാധനത്തിന്‍റെ ന്യൂനത/ സേവനത്തിലെ വീഴ്ച്ച പരിഹരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക, ന്യൂനതയുള്ള സാധനം മാറ്റി പകരം നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക, വില തിരിച്ചു നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക/ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കുക, കേസിന്‍റെ ചെലവ് അനുവദിക്കുക എന്നിവയാണ് ഉപഭോക്തൃഫോറം വഴി പരാതിക്കാരന് ലഭിക്കാവുന്ന പരിഹാരങ്ങള്‍.

9. ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃഫോറങ്ങളുടെ വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന കമ്മീഷനിലും സംസ്ഥാന കമ്മീഷന്‍റെ വിധിക്കെതിരെ ദേശീയ കമ്മീഷനിലും ദേശീയ കമ്മീഷന്‍റെ വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിലും അപ്പീല്‍ നല്‍കാം. വിധിവന്ന് മുപ്പതു ദിവസത്തനുള്ളില്‍ അപ്പില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം

1 comments:

? said...

സാധനത്തിന്‍റെ വില/ സേവനത്തിന്‍റെ മൂല്യം, നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ആകെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക 20 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കുറവാണെങ്കില്‍ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃഫോറത്തിലും 20 ലക്ഷം രൂപമുതല്‍ ഒരു കോടി രൂപ വരെയാണെങ്കില്‍ സംസ്ഥാന കമ്മീഷനിലും ഒരു കോടി രൂപയില്‍ അധികമാണെങ്കില്‍ ദേശീയ കമ്മീഷനിലുമാണ് പരാതി നല്‍കേണ്ടത്.

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international voip calls